Chia sẻ kinh nghiệm

Công việc của một kế toán thuế trong doanh nghiệp

Là sinh viên kế toán chuẩn bị ra trường hay những người muốn làm kế toán thuế… thường tìm hiều các công việc cụ thể của một kế toán thuế thực tế ở doanh nghiệp hay phải làm những gì…? Nói một cách tổng quan thì kế toán thuế là công việcXem tiếp

Kế toán là gì? làm việc ở đâu? cần những phẩm chất nào?

Trong bất kỳ quốc gia nào, ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế…kế toán bao giờ cũng có vị trí đặc biệt quan trọng. Công tác kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. VậyXem tiếp