Cách chèn Thêm ký tự vào chuỗi trong excel sử dụng các hàm: Len – Right – Left

Cách chèn Thêm ký tự vào chuỗi trong excel sử dụng các hàm: Len – Right – Left
Đây là các hàm tương đối đơn giản
Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách chèn thêm ký tự vào chuỗi trong excel. Tương tự: hàm chèn thêm ký tự, Công thức thêm ký tự trong excel,…

1.  Các trường hợp nào phải chèn thêm ký tự vào chuỗi trong excel?
– Thêm dấu chấm hoặc dấu cách để phân biệt mã vùng với số điện thoại
094847636 => +084 94847636
– Tách biển số xe thành 2 phần chẳng hạn
30L26513 => 30L2 – 6513
– Và nhiều vấn đề tương tự như vậy có thể bạn phải xử lý trong công việc.

Các hàm excel xử lý chuỗi nên tìm hiểu:
+ Right, Mid, Left: Nhóm hàm tách ký tự từ một chuỗi trong excel
+ Len: Hàm excel dùng để đếm số ký tự có trong chuỗi
+ Concatenate: Hàm gộp các chuỗi với nhau
+ Value: Hàm chuyển text thành số
+ Trim: Hàm loại bỏ khoảng trắng thừa trong chuỗi
2. Cách sử dụng hàm excel để chèn thêm ký tự trong excel
2.1. Cách sử dụng hàm Substitue
Hàm substitue là hàm thay thế ký tự cũ bằng các ký tự mới trong một chuỗi của excel.
Và ta có thể áp dụng hàm thay thế ký tự này để chèn thêm ký tự.
Cụ thể như trong hình sau:
1
Ô A1 chứa chuỗi text gốc
Ta sẽ dùng hàm substitue thay thế 4 ký tự cuối cùng của chuỗi text bằng “ – “& 4 ký tự cuối
Hàm được viết lại như sau:
= Substitue (“30L26513”, Right (“30L26513”, 4), “ – “& Right(“30L26513”))
Thực chất là thay thế, nhưng ta đã vận dụng hàm này để thêm được ký tự vào giữa chuỗi text.

2.2. Cách sử dụng hàm left, right, len
– Cách này cũng rất hay nhé các bạn. Bởi lẽ khi hiểu được các bạn sẽ vận dụng được từng hàm để làm nhiều thứ khác trong excel.
Dùng chúng để chèn thêm ký tự vào chuỗi trong excel như hình sau nhé:
2
Phân tích hàm:
• Hàm len sẽ giúp ta lấy được tổng số ký tự trong chuỗi
• Còn Hàm left kết hợp với len sẽ lấy được các ký tự bên trái trừ 4 ký tự cuối
• Hàm right lại giúp ta lấy ra 4 ký tự cuối trong chuỗi.
Kết hợp kết quả của Left, Right và các dấu & ta sẽ thêm được ký tự – vào chuỗi này.
Như vậy, chỉ với 2 cách kết hợp hàm đơn giản trên. Các bạn đã có thể thêm ký tự vào chuỗi trong excel một cách nhanh chóng.

Chúc các bạn thành công!