excel

Cách định dạng số điện thoại trong excel

Cách định dạng số điện thoại trong excel, thêm +84 trong excel, định dạng số điện thoại việt nam, thêm số 0 vào đầu dãy số trong excel… Số điện thoại thông thường sẽ có số 0 ở đầu. Nên khi nhập số điện thoại trong một ô excel, bạn thườngXem tiếp

Cách chèn Thêm ký tự vào chuỗi trong excel sử dụng các hàm: Len – Right – Left

Cách chèn Thêm ký tự vào chuỗi trong excel sử dụng các hàm: Len – Right – Left Đây là các hàm tương đối đơn giản Kế Toán Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn cách chèn thêm ký tự vào chuỗi trong excel. Tương tự: hàm chèn thêm ký tự,Xem tiếp

Các hàm cơ bản trong excel kế toán thường dùng

Các hàm cơ bản trong excel kế toán thường dùng nhất! Hàm SUM Công dụng dùng để tính tổng trong một vùng dữ liệu hoặc một dãy số nào đó. Cú pháp = SUM (vùng cần cộng). Hàm IF Công dụng: hàm sử dụng để kiểm tra điều kiện vàXem tiếp