Hàm COUNTIF trong excel, cú pháp – ý nghĩa – ví dụ cụ thể

Hàm COUNTIF trong excel, cú pháp – ý nghĩa – ví dụ cụ thể

Cú Pháp: COUNTIF(Vùng điều kiện, điều kiện)

Ý Nghĩa: Hàm COUNTIF khi học Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn “điều kiện” trong phạm vi “vùng điều kiện” đã được chỉ ra.

VD: Đếm số sinh viên có giới tính “Nam” trong danh sách dưới đây:

Để đếm được số học sinh nam ta sử dụng công thức cho ô D15 như sau:=COUNTIF(C5:C14,”Nam”)

 

Mặc dù là hàm thường dùng nhưng cũng có 1 số lỗi thường gặp, mời các bạn tham khảo link bài viết sau:

MỘT SỐ LỖI KHI SỬ DỤNG HÀM COUNTIF