Tiêu chuẩn và Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng

Bạn đang tìm hiểu về lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, học kế toán trưởng ở đâu? điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng, các tiêu chuẩn hay điều kiện học kế toán trưởng?

 

Sau đây kế toán Hà Nội xin chia sẻ với các bạn về Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng như sau:

 

1. Người Việt Nam tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

 

a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:
– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

c/ Có Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

2. Người nước ngoài có Chứng chỉ chuyên gia kế toán, Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học của các tổ chức nước ngoài (Được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận) được tham dự khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng do đơn vị đủ điều kiện tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài.

 

Điều kiện thi chứng chỉ kế toán trưởng trên được trích theo – Thông tư số 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính

điều kiện học chứng chỉ kế toán trưởng

–     Tham khảo lớp học kế toán trưởng tại trung tâm kế toán Hà Nội.