Viết tắt trên hóa đơn được áp dụng từ 2018

Vấn đề về cách viết đầy đủ địa chỉ của cá nhân hay đơn vị nào đó ở  trên Hóa đơn luôn là 1 chú ý dành cho dân kế toán.  Một số tên quá dài mà dòng viết có giới hạn nên khi viết sẽ không được khoa học.

Sau đây Kế toán Hà Nội sẽ chia sẻ với các bạn cách viết tắt trên hóa đơn được phép áp dụng từ năm 2018

Toàn bộ danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn

viet tat tren hoa don

 

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ) thì:

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.